Ang Tunay na Dalagang Bukid ay Marunong Mag-urong

8 thoughts on “Ang Tunay na Dalagang Bukid ay Marunong Mag-urong

  1. Sarapp Talaga Grabe Taga saan kaya itong pagkaganda ng babae, Minsan may mabalitan ako parang taga Vietnam or Thailand

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *